Vaccinatieverlof – Klein Verlet

De vaccinaties komen stilaan goed op gang. Mogelijk ontvang ook jij binnenkort een uitnodiging voor je eerste vaccin. Het zou daarbij kunnen dat het tijdstip voor deze uitnodiging tijdens een werkdag valt.

Om het voor iedereen mogelijk te maken zich te laten vaccineren en om hieraan een eenvoudige praktische invulling te geven, zijn volgende eenduidige afspraken gemaakt:

Vaccinatieverlof

Op 9 april 2021 trad de wet op het vaccinatieverlof in werking. Deze blijft van toepassing tot en met 31 december 2021. Dit vaccinatieverlof is een recht op klein verlet voor de werknemer om zonder loonverlies op het werk afwezig te zijn, wanneer hij of zij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus. Als werknemer heb je hier recht op de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Voorleggen attest

De werkgever vraagt om, conform de geldende regelgeving, te bewijzen dat je de afwezigheid gebruikt voor de vaccinatie. Hiervoor dien je aan je leidinggevende of aan je time administrator een bevestiging van de afspraak voor te leggen of de uitnodiging met vermelding van de datum te tonen. De werkgever zal geen bewijs bijhouden en zal de reden voor klein verlet niet registreren.

Praktisch

Wanneer je een uitnodiging ontvangt om je tijdens je werkuren aan te melden voor een vaccinatie tegen corona:

  • verwittig je je leidinggevende vooraf en zo snel mogelijk vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot voor de vaccinatie bekend is. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat – waar nodig – de continuïteit van de activiteiten verzekerd blijft.
  • gebruik je het vaccinatieverlof enkel voor het doel waarvoor het is toegestaan

De verplaatsing van het werk naar het vaccinatiecentrum en terug is voor eigen rekening (wat betekent dat in geval van een ongeval op dit traject de arbeidsongevallenverzekering niet tussenkomt).

Wat als je ziek wordt na de vaccinatie ?

Afwezigheden die het gevolg zouden zijn van eventuele bijverschijnselen van de vaccinatie vallen niet onder de regeling van klein verlet en de nodige tijd voor de vaccinatie.

Indien je niet in staat bent om het werk te hervatten, gelden de gewone regels van arbeidsongeschiktheid en dien je je afwezigheid te staven met een medisch attest.

Wat als ik plots word opgeroepen omdat ik op de reservelijst sta?

Indien je jezelf hebt opgegeven voor een reservelijst dan heb je ook je beschikbaarheden moeten opgeven voor de volgende 7 dagen. Dit kan je wekelijks zelf verder aanvullen. We vragen je om jezelf niet als beschikbaar op te geven tijdens de werktijd. Indien er zich toch een situatie zou voordoen waarin je wordt opgeroepen om je dezelfde dag nog te laten vaccineren, dan dien je binnen de 30 minuten van ontvangst van de oproep met je leidinggevende af te stemmen of je in het kader van de bedrijfswerkzaamheden op deze oproep kan ingaan. Pas daarna kan je aan het vaccinatiecentrum bevestigen of je op de oproep ingaat. In dat geval dien je nadien een bewijs te tonen van de afspraak die je hebt gekregen via het online reservatiesysteem.

Belang van vaccinatie

We willen er zoveel mogelijk naar streven dat medewerkers kunnen ingaan op hun uitnodiging zich te laten vaccineren. Heb je toch nog een probleem om op de uitnodiging in te gaan (vb. tijdstip vaccinatie valt vlak na nachtshift) , contacteer dan tijdig je leidinggevende of HR om te zien of er alsnog een oplossing gevonden kan worden. Ondervind je nog problemen, contacteer dan je vakbondsvertegenwoordiger op 3268 of 3919.