Tijdskrediet & Landingsbanen

Wil je voor je kinderen zorgen, bijstuderen of even wat meer tijd nemen voor je familie? ACV onderhandelde het tijdskrediet opdat jij je leven en je werk beter kan verzoenen. Wie tijdskrediet al langer kent, zal merken dat een en ander is veranderd. Het tijdskrediet bestaat enkel nog uit het tijdskrediet met motief en de landingsbanen. Het onbetaald tijdskrediet zonder motief is op 20/12/2016 afgeschaft. Naast het tijdskrediet zijn er nog de thematische verloven.

Tijdskrediet

Mits bepaalde voorwaarden (anciënniteit en tewerkstelling) kunnen werknemers in de privésector hun loopbaan (gedeeltelijk) onderbreken om te kunnen genieten van de systemen van tijdskrediet. Die onderbreking kan voltijds, halftijds of met 1/5e vermindering zijn.

Voor het motief opleiding blijven de oude regels onveranderd: een voltijdse opleiding geeft recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet. Het motief zorg geeft voortaan recht op maximaal 51 maanden tijdskrediet:

 • als je zorgt voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar. De grens ligt op 21 jaar als het kind een handicap heeft.
 • als je zorgt voor een zwaar ziek minderjarig kind;
 • als je zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid. Gezinsleden zijn personen die op hetzelfde adres wonen. Met familieleden bedoelen we bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Ook aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer komen in aanmerking: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen. Voor werknemers die wettelijk samenwonen, worden dankzij het akkoord ook de ouders en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden van de werknemer beschouwd;
 • bij palliatieve zorgen voor een naaste.

Die termijn van 51 maanden is eigenlijk een pot, waarbij voorgaande periodes van tijdskrediet zonder motief pro rata worden afgetrokken met uitzondering van de eerste 12 maanden voltijds equivalent.

Landingsbanen

Landingsbanen geven werknemers het recht hun loopbaan met 1/5 of tot een 1/2 baan te verminderen met een RVA-uitkering die het deeltijdse loon aanvult. Dit recht is onbeperkt in duur en kan dus lopen tot aan het pensioen. Deze vorm van tijdskrediet kan gecombineerd worden met de CAO rond eindeloopbaan (zie onder CAO’s).

Voor een goed begrip van dit tijdskrediet, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het recht dat kan worden verkregen bij de werkgever en het recht op de onderbrekingsuitkering, dat kan worden verkregen bij de RVA.

Je kan al in landingsbaan gaan vanaf 55 jaar als je 25 jaar loopbaan kan bewijzen of vanaf 50 jaar als je in een zwaar beroep (shift, nachtarbeid) werkt of 28 jaar loopbaan kan bewijzen. Op dat moment ontvang je nog geen uitkering. Die is pas mogelijk vanaf 60 jaar of in bepaalde gevallen vanaf een lagere leeftijd: 55 jaar (1/5 of 1/2). Dit laatste geldt voor werknemers die voldoen aan één van deze voorwaarden:

 • een beroepsloopbaan van 35 jaar hebben,
 • een zwaar beroep hebben,
 • ten minste 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid werken.

Thematische verloven

Naast het tijdskrediet met motief, bestaan er de thematische verloven: ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof. Het tijdskrediet met motief en de thematische verloven kunnen worden gecumuleerd, aangezien het gaat om verschillende, van elkaar onafhankelijke rechten. In de praktijk wordt meestal eerst het thematisch verlof opgenomen, om aansluitend in het tijdskrediet met motief te stappen.

Modernisering van tijdkrediet

Er werden ook afspraken vastgelegd die het systeem van tijdkrediet moderniseren. Zo spraken de sociale partners af om 1/10e ouderschapsverlof in te voeren. Dat kan interessant zijn voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden. Zo kunnen ze 40 maanden van het recht genieten.


Recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens het tijdskrediet

Het recht op onderbrekingsuitkeringen, toegekend door de RVA, is niet automatisch gebonden aan het verkrijgen van het recht op tijdskrediet bij de werkgever.

Recht op uitkeringen vanaf 01.01.2015

Tijdskrediet met motief

Het recht op uitkeringen in het kader van een tijdskrediet met motief kan worden bekomen :

 1. om een erkende opleiding te volgen;
 2. om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar;
 3. om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
 4. om palliatieve zorgen te verstrekken;
 5. om te zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar.

Recht op onderbrekingsuitkeringen en vergoedbaarheidsduur

Opgelet: de onderbrekingsuitkeringen voorzien in het kader van de verschillende tijdskredieten met motief blijven behouden.

Vanaf 01.01.2015 kunnen die uitkeringen worden toegekend:

 • gedurende maximum 36 maanden om een erkende opleiding te volgen;
 • of gedurende maximum 51 maanden voor de andere motieven.

De duur van 36 of 51 maanden wordt niet proportioneel berekend in geval van halftijds of 1/5 tijdskrediet. Met andere woorden, de duur van 36 of 51 maanden is dezelfde ongeacht de vorm van tijdskrediet met motief (voltijds, halftijds of 1/5).

Bovendien mag de maximale vergoedbaarheidsduur van de verschillende tijdskredieten met motief nooit langer zijn dan 51 maanden.

Dat betekent dat als aan alle toegangsvoorwaarden bij de werkgever is voldaan en als de maximale duur nog niet is bereikt, het recht op voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet met motief kan worden bekomen met onderbrekingsuitkeringen, toegekend door de RVA.


Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de contactpagina of aan iemand van de syndicale delegatie op 3268 of 3919.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.