Sociale thema’s

Het ACV hecht veel belang aan de kwaliteit van werken. Werkbaar werk is voor het ACV geen holle slogan. Een belangrijk onderdeel van werkbaar werk is de mogelijkheid voor werknemers om hun werk te combineren met hun gezin, zorg voor familie en buurt. Om dit te realiseren, werden een aantal wettelijke rechten voor werknemers uitgewerkt en versterkt, mede onder sterke druk van het ACV . Dit resulteerde o.a. in rechten op tijdskrediet en thematische verloven, die je hier kan terugvinden.

Van in het begin heeft het ACV in onze onderneming ervoor geijverd om de stelsels van het brugpensioen (financieel) uit te breiden. De laatste jaren werd door de regering echter flink gesnoeid in de regelingen om voor de pensioenleeftijd te kunnen stoppen met werken. Het brugpensioen werd omgetoverd tot een werkloosheidsstelsel én werd veel minder toegankelijk gemaakt. Desondanks zijn de SWT-regelingen binnen de onderneming (dankzij de sector- en de bedrijfs-CAO’s) iets beter dan de nationale regels. Bekijk hier de mogelijkheden op de SWT-pagina.

Stress, alsmaar hogere werkdruk, burn-out, pesterijen, … Sinds 2014 is er verstrengde wetgeving gepubliceerd, waardoor de werkgever ertoe is gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken. Ook hier heeft het ACV binnen het bedrijf aan de kar getrokken om deze wetgeving in lokale procedures te gieten en vooral verstaanbaar te maken voor de werknemers. Hierdoor zijn verschillende hoge drempels weggewerkt en zijn de PSR’s beter bespreekbaar geworden. Op de betreffende pagina vind je meer info.