Wie zijn wij

Op de deelpagina’s kan je het team zien van collega’s die zich inzetten voor het welzijn van alle werknemers bij Covestro. Ze werden door jullie verkozen tijdens de sociale verkiezingen en zijn verdeeld over de verschillende overlegorganen. Je krijgt eveneens een woordje uitleg over de onderwerpen en de bevoegdheden van elk orgaan.

  • Loon- en arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, CAO’s… Deze materie wordt besproken in de Syndicale Afvaardiging.
  • Arbeidsregelingen, organisatie, economische en financiële info…Dit zijn onderwerpen die in de ondernemingsraad aan bod komen.
  • Arbeidsveiligheid, preventie van ongevallen, beschermingsmiddelen… Die zaken worden besproken in het Comité voor Preventie en bescherming op het werk.