Psychosociale risico’s op het werk

Stress, hoge werkbelasting, Burn-out, Pesterijen, …

De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken.

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als “elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon”.

Deze gevolgen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in slaapproblemen, hoge bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, op psychisch vlak kan het gaan om depressie, gebrek aan motivatie, angst en zelfmoordgedachten.
Als oorzaken van psychosociale belasting kan men stress te wijten aan de arbeidsvoorwaarden, relationeel leed bij bepaalde interpersoonlijke of groepsconflicten evenals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vermelden.

Aanspreekpersonen m.b.t. psychosociale risico’s zijn uw leidinggevenden, de vetrouwenspersonen (gegevens) of de preventieadviseurs psychosociale aspecten (gegevens). (De detailgegevens zijn enkel binnen een Covestro-omgeving te bekijken.)

Contacteer één van de CPBW-afgevaardigden voor meer informatie over dit thema op 03/540 3268 of 3919.

Meer details over deze nieuwe regelgeving vindt u via deze website.