SWT – Brugpensioen

Contacteer uw afgevaardigden voor meer informatie (3268 of 3919).

Voor de laatste stand van zaken op Covestro bekijk je best de CAO’s die in dit kader zijn afgesloten via de CAO-pagina.


Wat houdt SWT in?

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ofwel het vroegere brugpensioen.
Bij SWT gaat het eigenlijk om sociale begeleiding bij ontslag, dus bij een beslissing van de werkgever. In geval van ontslag betaalt deze laatste een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering. Soms is het zo dat werkgevers bij voorkeur werknemers ontslaan die erom vragen, maar dat betekent niet dat de werknemer moet instemmen met zijn SWT en evenmin dat hij kan eisen met SWT te worden gesteld.
Het bestaat uit twee delen:
  • een werkloosheidsuitkering ten laste van de sociale zekerheid (RVA);
  • een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

Wie heeft recht op SWT?

Om met SWT te gaan, moet je:
  • ontslagen zijn
  • recht hebben op werkloosheidsuitkeringen
  • de vereiste leeftijd en het vereiste beroepsverleden bereikt hebben.

Wat zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden?

SWT vanaf 62 jaar, zoals voorzien in CAO nr. 17, mits loopbaan van 40 jaar (Voor vrouwen geldt een loopbaanvoorwaarde van 36 jaar in 2020. Voor hen zal de beroepsloopbaan elk jaar met een jaar toenemen om op 1 januari 2024 de 40 jaar te bereiken.)

SWT vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar, voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen in de zin van artikel 3, §6 van het SWT-KB (het Koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 8 juni 2007 – PC207 26 juni 2019).

SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 35 jaar, voor werknemers met een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §3 van het SWT-KB, zoals voorzien in de CAO gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019.

SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 33 jaar, voor werknemers met een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §1 van het SWT-KB, zoals voorzien in (en in uitvoering van) de CAO gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019.

SWT vanaf 59 jaar mits een loopbaan van 40 jaar in overeenstemming met artikel 3, §7 van het SWT-KB, zoals voorzien in de CAO gesloten in het paritair comité 207 d.d. 26 juni 2019.


Telt legerdienst mee?

(bron: http://www.onprvp.fgov.be/ = website Rijksdienst voor Pensioenen – 27/07/2012)

De periodes van militaire dienst bij het Belgische leger en gewetensbezwaarde worden opgenomen in uw werknemersloopbaan wanneer:
  • deze periode niet gevalideerd is in een ander pensioenstelsel;
  • de militaire dienst of de periode van gewetensbezwaarde onmiddellijk volgt op een periode van tewerkstelling of gelijkstelling als werknemer;of
  • u heeft binnen de drie jaar na het einde van die periodes minstens één jaar gewerkt als werknemer met minstens 1/3de van een volledige arbeidsprestatie.

Deze gelijkgestelde dagen worden berekend op basis van een fictief loon (vanaf 1968) of een forfaitair loon (vóór 1968).

Meer informatie bij uw afgevaardigden of op tel.: 3268 of 3919

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.