Actiedag 25/02/2021

Koopkracht is het beste vaccin tegen de coronacrisis!

Na een jaar werken tijdens de pandemie laten de werkgevers ons opnieuw naar adem snakken.

De onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) zitten muurvast. De werkgevers willen geen duimbreed toegeven over de aalmoes die men de loonmarge noemt. 0,4% maximum koopkrachtverhoging in de komende twee jaar is de werknemers uitlachen in hun gezicht. Alle werknemers verdienen respect voor de inspanningen die ze het afgelopen jaar geleverd hebben. Met hun arrogante houding aan de onderhandelingstafel brengen de werkgevers de sociale vrede en de welvaart in ons land in gevaar.

0,4% opslag betekent voor iemand met een brutoloon van € 4000 een opslag van ongeveer € 200 bruto per jaar. Voor mensen met het minimumloon is het helemaal een slag in het gezicht. De loonnorm geeft hen recht op maximaal € 72 brutoopslag per jaar. In het voorjaar kregen de mensen van de essentiële sectoren applaus en hingen de vlaggen buiten. Van applaus koop je geen eten en met een vlag kan je geen huur betalen. Met dit IPA blijven de werknemers opnieuw op hun honger zitten.

Een evenwichtig IPA is broodnodig om degelijke eindeloopbaanregelingen mogelijk te maken. Bestaande regelingen op sector- en bedrijfsniveau komen in gevaar zonder open onderhandelingen op nationaal niveau.

Kan jij je ook niet vinden in een maximale koopkrachtverhoging van 0,4%, dan kan je dat laten zien door donderdag 25 februari niet te komen werken. Door te staken laat je zien dat je de eisen van de vakbonden steunt!

Concreet eisen het ACV-BIE en de Algemene Centrale ABVV:

  • Een evenwichtig en eerlijk IPA.
  • Het schrappen van de loonnorm en een substantiële loonsverhoging.
  • Verbetering van de eindeloopbaanstelsels met o.a. landingsbaan vanaf 55 jaar met RVA bijpassing, specifieke SWT-stelsels voor lange loopbaan en nachtarbeid.
  • Collectieve arbeidsduurvermindering om banen te redden.
  • Werkbaar werk.

De coronacrisis bewijst opnieuw dat de welvaart gecreëerd wordt door arbeid. Het is tijd dat we ons deel ervan opeisen.