Kort verslag OR van 07/01/2021

Verschuiving TC – Proefstraat

De afdelingsleider van TC zegt dat er een hogere vraag is voor ‘specialties’ op de proefstraat op Makrolon. Bijkomend zijn er dit jaar weinig testen gepland voor de miniplant bij TC. Daarom dient er ondersteuning te komen vanuit het TC en is het doel een functie vanuit de TC-organisatie naar de proefstraat te verschuiven. Deze verschuiving zal op vrijwillige basis moeten gebeuren en wordt van nabij opgevolgd en besproken met de werknemersafvaardiging.

Organisatie GS, TS, Site Engineering en HSEQ

De afdelingsleiding moet de aangekondigde organisatiewijzigingen en -verschuivingen nog in detail verder bekijken en verduidelijken. Zij zal volledige duidelijkheid verschaffen in de ondernemingsraad van februari.

Enquête Demografiefonds

Er is een mogelijkheid om een enquête uit te rollen om beter inzicht te krijgen op de werkbaarheid in de onderneming. Dit zou voor Covestro een aanzet kunnen zijn om het fonds te kunnen activeren om mogelijke maatregelen in te voeren. De werknemersafvaardiging bekijkt dit voorstel en komt er later op terug.

LEAP

De werknemersvertegenwoordiging haalt aan dat de aankondiging van de grote organisatiewijziging niet volgens de Belgische wetgeving is gelopen. Eerst moet de OR ingelicht worden alvorens de Board of Management de medewerkers kan informeren. Nu is de informatie reeds in december rechtstreeks verdeeld naar de werknemers. De voltallige ondernemingsraad is vragende partij om als eerste geïnformeerd te worden. De werknemersafvaardiging wil dat er een signaal naar de Board wordt gegeven dat aankondigingen volgens de lokaal geldende wetgeving moeten verlopen.

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

De werkgever heeft een voorstel gedaan dat weinig verschilt met het plan van vorig jaar. Het is een opsomming van reeds bestaande maatregelen. De werkgever wenst wel nadruk te leggen op de geplande loopbaangesprekken waarvan een pilootproject start op BPA en op de IT-afdeling.


Volgende ondernemingsraad: 4 februari 2021
Meer informatie bij uw vertegenwoordigers op 3268 of 3919.