Sector akkoord 2021-2022

Op maandag 25/10 zijn onze federale onderhandelaars na 12 uur onderhandelen eindelijk tot een protocol akkoord gekomen met belangrijke verbeteringen voor de sector.
Het vakgroep congres van 9 november eerstkomend, zal zich uitspreken over het sectoraal protocol akkoord.
In afwachting van de beslissing van het vakgroep congres, worden de stakingsaanzegging en de acties opgeschort vanaf woensdag 27 oktober.

Wij willen jullie bedanken voor jullie bereidwilligheid tot acties die ons heeft toegelaten om dit resultaat te bekomen.

Het sectorakkoord is belangrijk voor de werknemers van de kleine scheikundige ondernemingen, die dikwijls geen vakbondsafvaardiging hebben en zich enkel kunnen beroepen op deze afspraken. Er zijn echter wel belangrijke zaken die voor onze medewerkers van belang zijn (aangegeven in vet).

Hier alvast de hoofdlijnen

  • Geen omkaderingstekst
  • Voortgezet medisch toezicht (hetgeen wij nu jaarlijks hebben via de bedrijfsgeneeskundige dienst) tot 5 jaar na pensionering
  • Koopkracht
    1. Kleine verhoging minimumlonen (nu rond 12 euro/uur)
    2. niet-geconventioneerde bedrijven: verhoging lonen en coronapremie voor 2021
  • Verlenging SWT en TK eindeloopbaan voor onbepaalde duur (Dwz: Vanaf de nationale afspraken uit het IPA hierover rond zijn, kunnen alle bedrijven hierop meteen intekenen en moet er niet meer gewacht worden op een verlenging in het sectorakkoord.)
  • Syndicale premie: verhoging naar 145 EUR; verspreiding attesten
  • ….