Uitslag Referendum CAO Werkzekerheid

Op 15 en 16 november spraken de gesyndiceerde baremieke bedienden zich via referendum uit over het ontwerpakkoord voor de CAO Werkzekerheid.
Dit referendum geeft volgende uitslag:

Aantal uitgebrachte stemmen: 207

  • aantal JA-stemmen : 184 (88,9%)
  • aantal NEEN-stemmen : 23 (11,1%)
  • aantal Blanco-stemmen: 0 (0%)

Het ontwerpakkoord werd met meer dan de helft van de stemmen aanvaard en zal bijgevolg omgezet worden in een bindende CAO.