Syndicale premie

Een syndicale premie is een tegemoetkoming in de kost van het lidmaatschap van een vakbond. Het is een voordeel dat voorbehouden is voor onze leden en door ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) wordt uitbetaald om zo de geheimhouding van jouw lidmaatschap te garanderen. Dankzij de syndicale premie recupereer je bijna integraal jouw lidgeld!

Rechthebbenden
Je moet lid zijn van ACVBIE op het moment van de uitbetaling én minstens één maand in dienst geweest zijn in PC 207 in 2020.

Uitbetalingsperiode
Vanaf vrijdag 7 december 2021

Betalingsprocedure
De eigenlijke uitbetaling van de syndicale premie gebeurt enkel via overschrijving op jouw rekening. Het bedrag van de premie bedraagt € 145 (vrij van belastingen).
Eén van deze dagen ontvang je per post een attest. We vragen je om na te kijken of jouw gegevens hierop (adres, werkgever, e-mailadres, …) nog juist zijn en om deze aan te passen indien nodig. Controleer zeker ook of het rekeningnummer correct is!

Het ingevulde attest kan je ondertekend aan ons terugbezorgen. Je kan het attest bij voorkeur afgeven aan je syndicale afgevaardigde van ACVBIE of per interne post naar ACV Geb.nr.: 6377. Dichter bij huis vind je wel een secretariaat van ACVBIE of een ACV-dienstencentrum waar jet het attest ook kan binnen doen. Geef in dat geval even een seintje op 3268 of 3919.

Alvast bedankt!