Kort verslag van OR van 10/11/2021

Openstaande posities organigram

Op onze vraag van vorige OR toont de personeelsdirectie een overzicht van de open posities in onze organisatie. De lijst bevat 24 posities verspreid over de volledige dag organisatie, die momenteel niet ingevuld worden en waarvoor slechts 6 vacatures openstaan. Als we daarbij nog de vervanging rekenen van medewerkers die reeds weg zijn of op korte termijn in eindeloopbaan gaan, moeten er nog 9 posities bijgeteld worden. Ook een eigen telling bevestigt dat de gaten in de organisatie te talrijk zijn wat ons sterk doet vermoeden dat er meer aan de hand is. Nochtans heeft de werkgever vorige ondernemingsraden herhaaldelijk gezegd dat er voor de Antwerpse organisatie geen wijzigingen gepland zijn en bevestigt hij nu dat de posities blijven bestaan en beweert hij uitdrukkelijk dat dit niets te maken heeft met LEAP. De logische vragen luiden dan: Waarom zijn er zo weinig vacatures? Zijn er instructies gegeven om de organisatie nog krapper te zetten? Waarom wordt er soms openlijk gezegd dat er medewerkers niet vervangen zullen worden? Op deze vragen volgt geen antwoord en de werkgever wil eerst alles in detail bekijken. Samen met de kadervertegenwoordigers dringen we aan op duidelijkheid en het open stellen van alle vacatures om de ongerustheid en de verhoogde werkdruk bij de medewerkers weg te nemen. Bovendien zal Covestro de komende maanden en jaren intensiever op zoek moeten gaan naar shiftoperators, waarvoor momenteel 16 vacatures open staan.

Organisatie Security

De werknemersvertegenwoordiging duidt op een nieuw en actief KB over interne veiligheidsbewaking. Hieruit blijkt dat onze infrastructuur moet verbeterd worden wat betreft beveiliging van eigen personeel, data en bedrijfspoorten. Bovendien moeten de eigen security medewerkers een rechtsbijstandsverzekering hebben. Die vereisten werden reeds in mei kenbaar gemaakt aan de bedrijfsleiding. Wegens het uitblijven van degelijke communicatie naar de medewerkers is er ongerustheid ontstaan. De werkgever zegt dat de operationele zaken worden aangepakt en dat de leidinggevende de onrust moet wegnemen door feitelijke communicatie.

Economische situatie

Het derde kwartaal was voor Covestro zeer succesvol; de resultaatsverwachtingen werden nogmaals positief bijgesteld.


Volgende reguliere ondernemingsraad: 09/12/2021
Meer informatie kan je bekomen bij je ACV-vertegenwoordigers op 3268 of 3919.