Kort verslag CPBW van 28/10/2021

PFAS op onze site

Uit staalnames door de overheid is gebleken dat de bodem verontreinigd is met PFAS op de oefenterreinen van de brandweer. Aangezien PFAS persistent is en dus duidelijk gebruikt werd op onze site, eisen de werknemersvertegenwoordigers bloedanalyses van onze brandweermannen en een oplijsting van alle locaties op de site waar in het verleden geblust werd met schuim om ook daar bodemstalen te nemen. De directie zal zich volgend CPBW terugmelden om de modaliteiten te bespreken.

Landschapskantoren

De werknemersvertegenwoordiging vindt dat landschapskantoren geen platte besparingsoperatie zijn, maar wel een verbetering van de werkomstandigheden. Een vergadering wordt ingepland om ervaringen en lessen over landschapskantoren uit te wisselen.

Besparingen polyether / afbouw shift

Naar aanleiding van de afbouw van 1 functie per ploeg, eisten de werknemersvertegenwoordigers dat er alarmoefeningen werden georganiseerd om de effectiviteit van de alarmkaarten te testen. Veiligheid blijft tenslotte onze prioriteit. De bedrijfsleiding heeft de resultaten van de oefeningen gepresenteerd. Wij stelden vast dat de perceptie van de bedrijfsleiding sterk afwijkt van die van de medewerkers en hun vertegenwoordigers. Als werknemersvertegenwoordigers hebben wij erop gewezen dat er verschillende tekortkomingen aan het licht zijn gekomen. Daarenboven is de druk op de werknemers ontstellend hoog door de uitgeklede alarmkaarten en indien het geen oefening was geweest, zouden er waarschijnlijk slachtoffers zijn gevallen. Dit werd ons langs meerdere kanalen, ook van bovenaf, bevestigd. Er leeft terechte angst en bezorgdheid bij het personeel, dit is onaanvaardbaar. Als personeelsvertegenwoordigers tillen wij erg zwaar aan deze feiten en eisen we een correcte veiligheidsevaluatie van de effecten van de besparingsoperatie. De directie is op voorhand verwittigd door zowel betrokken werknemers als hun vertegenwoordigers en wordt nu met de neus op de feiten gedrukt. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de werkgever. Hij dient de juiste conclusies te trekken alvorens de dag komt dat het geen oefening meer is.

Besparingen contractoren / arbeidsongevallenreeks

De werknemersvertegenwoordiging heeft de overvloed aan arbeidsongevallen bij de stilstand Aniline aangehaald en de signalen die ze ontvangt overgebracht. Men kan een citroen volledig uitpersen, men kan dan nog de zeste er af schrapen zoals Covestro dat doet, maar dan stopt het. De gevolgen van telkens besparen zijn dat er geen deftige opleiding is voor de stilstandsmedewerkers die ondertussen werken aan 11€/uur en een eindeloze ongevallenreeks.


Volgend CPBW: 25 november 2021. Meer info bij uw ACV-vertegenwoordigers op 3919 of 3268.