Sociale Verkiezingen

Stem ACV – Stem 2  


Onze werkterreinen en verwezenlijkingen spreken voor zich door onze dagelijkse werking gedurende de afgelopen jaren. De enige boodschap die we in dit kader willen meegeven is deze:

We zullen ons 200% blijven inzetten voor jullie!
Zowel voor de individuele dienstverlening als voor het maken van de collectieve afspraken kunnen jullie rekenen op onze
  • Aanwezigheid (Je zal meestal iemand van ons op de werkvloer kunnen zien)
  • Bereikbaarheid en Beschikbaarheid (Je kan ons steeds bereiken en beroep doen op onze ondersteuning)
  • Constructiviteit (Wij geloven in een positieve houding in het overleg met alle partijen)
  • Dossierkennis (Wij hebben grondige kennis van de gemaakte afspraken en de geldende regelgeving)
Dit ABC (en D) zijn al jaren de kernwaarden van het ACV-team op Covestro.

Foto’s van onze kandidaten vind je hier.