Corona Update 19/11/2021

Heb je vragen over de corona-maatregelen op Covestro? Bel 03/540 3268 of 3919.

Naar aanleiding van het aantal COVID-19 gevallen en ziekenhuisopnames dat in België sterk blijft toenemen, ging het overlegcomité over tot verscherpte coronamaatregelen die vanaf morgen/zaterdag zullen gelden. Zo verplicht de overheid telewerk gedurende 4 dagen per week, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Wij zetten daarom opnieuw maximaal in op telewerk voor collega’s wiens functie dit toelaat en op voorwaarde dat de continuïteit van het bedrijf gegarandeerd blijft.

Collega’s die hiervoor in aanmerking komen, kunnen zolang deze regel geldt, tot 12 december maximaal 1 dag per week terug naar de site komen (in afspraak met de leidinggevende, in overleg met de andere collega’s en bij voorkeur op een gespreide manier).

 • Vergaderingen waarvoor fysieke aanwezigheid niet vereist is, moeten virtueel via Teams georganiseerd worden.
 • Er worden opnieuw maatregelen genomen om contacten in de bedrijven tussen de shift- en de dag-organisatie zoveel mogelijk te beperken.
 • Geplande technische werken zullen worden geëvalueerd en worden beperkt tot activiteiten die met prioriteit moeten uitgevoerd worden.
 • Technische werken door eigen personeel worden maximaal uitgevoerd in de eigen bedrijfszone.
 • Alle extra reinigingsacties in de werkomgeving en bij het begin en einde van de shift worden onverminderd verdergezet.
 • Zelftesten blijven ter beschikking van medewerkers, via de pandemieverantwoordelijken en de medische dienst.
 • Het bedrijfsrestaurant blijft open maar medewerkers wordt aangeraden om maximaal gebruik te maken van de take-away.
 • Ventilatie en verluchting blijft uiterst belangrijk, inclusief het opvolgen van de CO2-concentratie in ruimtes die gebruikt worden door verschillende personen. Op vraag kunnen er extra metingen uitgevoerd worden.
 • Groepsopleidingen (in de aangepaste opleidingslokalen) worden beperkt tot wat noodzakelijk is.
 • Alle bestaande regels voor mondmaskerdracht blijven van toepassing. Respecteer steeds 1,5 meter onderlinge afstand tot collega’s of draag een mondmasker wanneer dat niet mogelijk is. Draag je mondmasker telkens wanneer je je verplaatst in een binnenruimte of een gesloten productiegebouw.
 • Bezoekers worden beperkt tot wie nodig is voor de continuïteit van de activiteiten.
 • Gedrags- en hygiëneregels uit vroegere communicaties blijven onveranderd van toepassing.

De regeling rond klein verlet voor vaccinatie gelden ook voor de derde vaccinatie en vind je via deze link.

In het bedrijfsrestaurant volg je de algemene hygiëneregels en specifieke maatregelen die in en rond het restaurant gelden, om eventuele risico’s te minimaliseren.  CO2-meters zijn opgesteld om de luchtkwaliteit te bewaken; volg de instructies van het keukenpersoneel indien overschrijdingen vastgesteld worden.


We gaan er van uit dat ondertussen al veel medewerkers (gedeeltelijk) gevaccineerd zijn maar dit betekent niet dat we de maatregelen vlot kunnen terugschroeven. De werkgever moet blijven waken over het welzijn van de werknemers. De meeste maatregelen blijven onverkort van kracht.


Voor wie op reis gaat, vragen we uitdrukkelijk de regels van de overheid te volgen. Die vind je terug op www.info-coronavirus.be. De laatste stand van zaken i.v.m. de kleurcodes per land in Europa vind je hier: Re-open EU (europa.eu).  Hou het vooral veilig!


BELANGRIJK!

 • Een bandana, buff of een sjaal als alternatief voor een mondmasker zijn niet toegestaan.
 • Respecteer steeds het maximum toegelaten aantal personen in een lokaal. Een uitzondering geldt tijdens het halfuur van de shiftwissel in de controlekamer (dan zijn enkel die personen toegelaten in de controlekamer die rechtstreeks betrokken zijn bij de shiftwissel).

CO2-meters worden ingezet om de “versheid” van de werkplaatsatmosfeer op te volgen. Volg de instructies op bijgaand schrijven van de preventiedienst. Je kan zelf de CO2-concentratie mee opvolgen. Lokalen met gedwongen ventilatie (o.a. controlekamers, labo’s) hebben volgens de eerste vaststellingen voldoende luchtverversing. Lokalen met natuurlijke ventilatie moeten bij overschrijding van de actiedrempel verlucht worden. Je zet hierbij bij voorkeur enkele ramen open of je opent het raam elke 2 uur gedurende 5 minuten. Je kan ook kortstondig het lokaal verlaten en helemaal verluchten.


Psychosociale risico’s

De mentale impact van de coronacrisis mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Verhoogde stress door de latente en constante dreiging heeft bovenop de zichtbare fysieke maatregelen zeer negatieve bijwerkingen. De mogelijkheid tot psychische ondersteuning wordt via de preventiedienst (vertrouwenspersoon/BGD) aangeboden door The Human Link. Zij zullen zorgen voor discrete begeleiding van medewerkers die nood hebben aan individuele coaching.


Overleg

Het lokale crisisteam op Covestro blijft bijeenkomen om de genomen maatregelen te evalueren en eventueel bij te sturen. Daarna is er een gesprek met de woordvoerders van beide vakbonden. Hierbij hebben we al veel opmerkingen geformuleerd die via jullie tot bij ons zijn gekomen. Dit resulteert in een reeks van goede en duidelijke afspraken.


Blijven volhouden

We kunnen het niet genoeg benadrukken: Blijf alle maatregelen strikt opvolgen om jezelf, je collega’s en je familie te beschermen tegen mogelijke besmetting. Doe dit ook buiten de Covestro-poorten. Aarzel niet om anderen aan te sporen hetzelfde te doen.


Veilig blijven en volhouden is de boodschap.

Zorg voor elkaar en voor jezelf!