Corona Update 30/04/2021 – Verlenging verlofplanning en standby t/m 12/05/2021

Heb je vragen over de corona-maatregelen op Covestro? Bel 03/540 3268 of 3919.

De regeling rond klein verlet voor vaccinatie vind je via deze link.

Doelstelling van de maatregelen: aanwezigheid op de werkvloer verminderen.


Verlofplanning

In overleg met de werkgever werden volgende regelingen afgesproken die van kracht blijven tot en met 12/05/2021.

 • De bestaande afspraken om de minimumbezetting te garanderen (vb. vervanging van een ongeplande afwezigheid) krijgen voorrang op onderstaande afspraken
 • De verlofplanning dient gerespecteerd te worden. Afspraken die hierover gemaakt zijn met de leidinggevende zijn en blijven de referentie, ook wanneer de verlofdagen die de leidinggevende heeft goedgekeurd nog niet in HRonline zijn geregistreerd.
 • De afspraken over flextijd blijven behouden. Medewerkers die nog een flex-saldo zouden hebben dat de maximumgrens van 16 uren overschrijdt, dienen dit af te bouwen naar de maximumgrens van 16 uren.
 • De werkgever vraagt om overgedragen verlofrechten van 2020 zo snel mogelijk in te plannen. Indien dit aantal verlofrechten zodanig groot is dat het organisatorisch niet meer lukt om deze allemaal in te plannen, dan wordt verwacht om zoveel mogelijk dagen in te plannen tijdens de komende maanden. 

Wanneer na het inplannen van al deze afwezigheden vastgesteld wordt dat er in bepaalde groepen van medewerkers die geen telewerk kunnen doen, meer medewerkers beschikbaar zouden zijn dan wat (bv. als minimumbezetting) vereist is voor het garanderen van de continuïteit, dan zullen deze medewerkers in standby gezet worden. In dat geval zijn de vroeger gemaakte afspraken over de standby-regeling van toepassing.

Onder continuïteit wordt verstaan:

 • Continuïteit van de productie in de bedrijven en van belangrijke, tijdskritische projecten
 • Essentiële onderhouds- en technische werkzaamheden (o.a. inspecties) om de continuïteit van productie en projecten te kunnen garanderen. enkel P1 en P2 (en enkele P3) werken zullen gepland kunnen worden.
 • Er worden geen activiteiten ingepland die leiden tot extra stalen voor het Labo.

Indien de evolutie van de huidige situatie aanleiding zou geven tot nieuwe of bijkomende maatregelen, zullen we deze afspraken in overleg bijsturen. Verder blijven we iedereen met aandrang vragen om de algemene afstands-, hygiëne-, en beschermingsmaatregelen zeer consequent te blijven volgen. Het is immers voor ons en voor onze omgeving belangrijk dat we deze pandemie onder controle houden.


Telewerk blijft verplicht!

Er zal nauwgezet worden toegezien op naleving van de verplichting tot telewerk.  De arbeidsinspectie verhoogt de controles hierop. Niet alleen kunnen de boetes oplopen maar ook (en veel belangrijker) het risico op een besmettingshaard op de site. De huidige corona-varianten zijn enorm besmettelijk en kunnen op korte tijd hard toeslaan.

 • Iedereen die technisch de mogelijkheid heeft om thuis te werken, wordt daartoe verplicht.
 • Het telewerken gebeurt in overleg met de leidinggevende (De gemaakte verlofafspraken en -planning blijven ongewijzigd.)
 • Alle vergaderingen (incl. ochtendvergaderingen) dienen te worden georganiseerd als een telefonische conferentie.
 • Alle opleidingen (incl. HSEQ-uurtjes) worden uitgesteld, afgelast of georganiseerd als een virtuele opleiding.

 


Bedrijfsmaatregelen

Volgende bedrijfsmaatregelen blijven van kracht:

 • Telewerk is verplicht voor kaderleden en baremieke bedienden die technisch de mogelijkheid hebben om thuis te werken. 
 • Er is een maximale fysieke scheiding tussen shift en dagpersoneel.
 • Iedereen dient de eerder gemaakte gedrags-, afstands- en basishygiënemaatregelen zeer consequent toe te passen.
 • Ook tijdens deze koude periode is het belangrijk om goed te ventileren. In ruimtes waar zich meer dan 2 medewerkers bevinden, laat je een raam of deur open.
 • We verscherpen de mondmaskerplicht op onze site op de volgende manier: 

NIEUW!

Je draagt voortaan ook:

  • Een stoffen of chirurgisch masker – in kantoorgebouwen
   • wanneer je neerzit op je werkplek (waar je met meerdere collega’s in één ruimte werkt) en je hierbij moet telefoneren of wanneer je een gesprek moet voeren met een collega die niet neerzit op een aangegeven zitplaats
   • tijdens vergaderingen (houd je mondmasker de ganse tijd op, ook wanneer je zelf aan het woord bent)
  • Een chirurgisch masker – in de controlekamer en laboratoria
   • wanneer je neerzit op je werkplek (waar je met meerdere collega’s in één ruimte werkt) en je hierbij moet telefoneren of wanneer je een gesprek moet voeren met een collega die niet neerzit op een aangegeven zitplaats
   • voor iedereen die in de controlekamer aanwezig is tijdens de shiftoverdracht (van kwart voor tot kwart na het uur van de shiftwissel). Respecteer ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar!

BELANGRIJK!

 • Een bandana, buff of een sjaal als alternatief voor een mondmasker zijn niet (meer) toegestaan.
 • Respecteer steeds het maximum toegelaten aantal personen in een lokaal. Een uitzondering geldt tijdens het halfuur van de shiftwissel in de controlekamer (dan zijn enkel die personen toegelaten in de controlekamer die rechtstreeks betrokken zijn bij de shiftwissel).

Sinds kort worden CO2-meters ingezet om de “versheid” van de werkplaatsatmosfeer op te volgen. Volg de instructies op bijgaand schrijven van de preventiedienst. Je kan zelf de CO2-concentratie mee opvolgen. Lokalen met gedwongen ventilatie (o.a. controlekamers, labo’s) hebben volgens de eerste vaststellingen voldoende luchtverversing. Lokalen met natuurlijke ventilatie moeten bij overschrijding van de actiedrempel verlucht worden. Je zet hierbij bij voorkeur enkele ramen open of je opent het raam elke 2 uur gedurende 5 minuten. Je kan ook kortstondig het lokaal verlaten en helemaal verluchten.


Bevoegdheden bedrijfsarts

De preventieadviseur-arbeidsarts heeft tijdelijk volgende bijkomende taken in het kader van COVID-19 en de bestrijding van de coronapandemie op het werk:

 • het opsporen van hoog- en laag-risicocontacten op het werk in geval van een besmette collega
 • het in quarantaine sturen van de hoog-risicocontacten
 • het aanvragen van een PCR-test voor eigen werknemers die een hoog-risicocontact hebben gehad met een collega op het werk
 • het testen van medewerkers met risicocontacten m.b.v. sneltests om snel en adequaat te kunnen inspelen op mogelijke cluster besmettingen

NIEUW!

 • Mensen die positief testen op COVID-19 moeten zich nu gedurende tien dagen isoleren vanaf de datum van staalname (of vanaf de start van de symptomen). De isolatie eindigt dus ten vroegste na 10 dagen én als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen meer hebt.
 • Ook voor wie een hoog-risicocontact had of voor wie teruggekeerd is uit een rode zone is de duur van quarantaine verlengd tot tien dagen, met een eerste verplichte test zo snel mogelijk na het hoog-risicocontact of de terugkeer uit het buitenland (en dus bij voorkeur op dag 1) en een tweede verplichte test die ten vroegste zeven dagen na het hoog-risicocontact of de terugkeer uit het buitenland wordt afgenomen. Je moet onmiddellijk in quarantaine vanaf het moment dat je verneemt dat je een hoog-riscocontact had of onmiddellijk na je terugkeer uit het buitenland en dit totdat bekend is dat het 2de testresultaat negatief is.

Reizen / Contacten

Alle niet-essentiële reizen naar een rode zone in het buitenland zijn verboden. Deze reisbeperking is niet van toepassing op grensarbeiders. Indien je noodgedwongen toch in het buitenland bent geweest of in contact bent gekomen met familieleden die uit het buitenland terugkeren zijn er specifieke regels. Onze preventiedienst heeft een tekst uitgewerkt (versie 19/02/2021) waarin uitgelegd wordt wat je moet doen in welke situatie. De tekst vind je hier.


Psychosociale risico’s

De mentale impact van de coronacrisis mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Verhoogde stress door de latente en constante dreiging heeft bovenop de zichtbare fysieke maatregelen zeer negatieve bijwerkingen. De mogelijkheid tot psychische ondersteuning wordt via de preventiedienst (vertrouwenspersoon/BGD) aangeboden door The Human Link. Zij zullen zorgen voor discrete begeleiding van medewerkers die nood hebben aan individuele coaching.

Overleg

Het lokale crisisteam op Covestro blijft bijeenkomen om de genomen maatregelen te evalueren en eventueel bij te sturen. Daarna is er een gesprek met de woordvoerders van beide vakbonden. Hierbij hebben we al veel opmerkingen geformuleerd die via jullie tot bij ons zijn gekomen. Dit resulteert in een reeks van goede en duidelijke afspraken.

Blijven volhouden

We kunnen het niet genoeg benadrukken: Blijf alle maatregelen strikt opvolgen om jezelf, je collega’s en je familie te beschermen tegen mogelijke besmetting. Doe dit ook buiten de Covestro-poorten. Aarzel niet om anderen aan te sporen hetzelfde te doen.


Veilig blijven en volhouden is de boodschap.

Zorg voor elkaar en voor jezelf!